Brande i tekniske installationer forårsager driftstab og truer liv og ejendom

Brand i elskabe og lignende kan forårsage øjeblikkeligt driftstop og kan forårsage spredning af brand til resten af virksomheden med store ødelæggelser til følge. Firetrace indbygget i el tavler m.m., vil med stor sikkerhed opdage og stoppe udviklingen af branden. Dermed forhindre spredning til bygninger og større brande undgås.

Firetrace tilbyder pålidelig, omkostningseffektiv sikring mod brande i lukkede tekniske installationer ved at opdage og slukke ilden i selve kabinettet.

Stationær brandsikring i tekniske installationer

Firetrace er ikke mindst velegnet, hvor det er vanskeligt eller dyrt at anvende traditionelle metoder til brandslukning. Med Firetrace kan der foretages en brandsikring direkte på eller i objektet, i stedet for at man skal foretage en egentlig sikring af det rum objektet er placeret i.

Firetrace er et effektivt og økonomisk attraktivt system til at beskytte denne installationer mod brand med hurtig og effektiv brandslukning. Der anvendes i disse installationer et slukningsmiddel, der ikke skader komponenter eller ødelægger installationen.

Brandsikring i elektriske tavler og kabinetter – Elektriske kontrolpaneler findes i stort set alle industrielle og kommercielle rum. I nogle tilfælde kan der være tale om et enkelt lille panel, i andre kan det være et stort rum fyldt med styretavler. Jo større antallet af skabe, jo større er potentiale for defekte ledninger, overbelastede kredsløb, overspænding og udstyrsdefekter, som kan forårsage brand.

 

Slukning af brand i et elektrisk kabinet – Firetrace tilbyder pålidelige omkostningseffektive løsninger til registrering og bekæmpelse af brande i elskabe.

Server og data – Beskyttelse af data for at begrænse driftstop

Firetrace er til punktsikring af de enklete servere og er ikke egent til decideret “rumsikring”. Data, netbank og e-handel har bragt en ny tidsalder af data og computere i gang. Firetrace automatiske brandslukningssystemer vil ikke kun beskytte det værdifulde udstyr, der beskytter dine data mod tab, men også reducere nedetiden for kritiske forretningsaktiviteter. En brand kan skade dit ry for fremragende service og kan få din virksomhed til at bryde strenge serviceniveauaftaler (SLA’er) med kunder. Et Firetrace-system kan bevare dit omdømme og redde din virksomhed fra hovedpinen med kundesanering og SLA-gebyrer.