Effektiv og økonomisk brandsikring - Markedets mest enkle og sikre system til brandslukning

 
   
     
 

Firetrace sikrer passiv brandslukning i motorrum i 1.500 busser i Danmark

Firetrace er indtil nu installeret i mere end 1.500 busser i Danmark og 10.000 busser i England, og der kommer flere til hver eneste måned.

 

Firetrace brandslukningssystem til brand i busser

Brande i busser opstår hyppigt

En brand i en bus er en meget alvorlige hændelser, der sætter liv og ejendom i fare. Undersøgelser viser, at helt op til en ud af hundrede busser vil opleve en brand i løbet af et år. Mere end 84 procent af disse brande er resultatet af mekanisk eller elektrisk eller funktionssvigt i motor eller transmission med brandfarlige væsker eller elektriske fejl nævnt som den hyppigste årsag. Risikoområder er

  • Motorrum.
  • Instrumentbræt.
  • Elektriske systemer.
  • Batteriaflukker.
  • Varme- og klimaanlæg.

Firetrace tilbyder en unik tilgang til beskyttelsen af mange af brandudsatte områder i busser. Firetrace brandslukningssystemer registrerer brand ved hjælp af en unik rød detektorslange. Denne varmefølsomme polymerslange er under tryk, og reagerer på varme og strålende energi af brand ved sprængning, hvilket øjeblikkeligt frigiver brandslukningsmidlet.

 

Brandslukning i motorrum testet af Svenska Brandskyds Förening

Firetrace Direkte Slukning har i april 2010 gennemgået den Svenska Brandskyds Förenings, SBF 128 test, som angiver regler for fastmonteret brandslukningsanlæg i busser.

I henhold til SBF 128 skal motorrummet være minimum 2 m³, og motoren skal være forsynet med turbo. Inden testen udføres, skal der i motorrummet fordeles 3 kg savsmuld vædet i 2,75 liter blandet diesel, hydraulikolie og motorolie. Når motor og rum er lagt godt til med savsmuldblandingen, sprøjtes der yderligere 1,75 liter væske, blandet af diesel, hydraulikolie og tændvæske ud over hele motor og motorrum. Som det sidste fordeles 200 gram twist blandet med tændvæske og diesel ud over motor og ved siden af motor, og denne blanding anvendes til antænding af branden i motorrummet.

Motoren skal nu køre i 15 minutter i tomgang, og derefter 5 minutter med 1.600 - 1.800 omdrejninger, således motor og motorrum m.m. er varmet op til driftstemperatur. Derefter antændes branden med gasbrænder i hele motorrummet, og der lukkes ind til rummet. Branden skal nu accelerere i 20 sekunder før brandslukningen aktiveres i motorrummet. Al brand skal herefter være slukket, og der må ikke være røg eller andet, der kan antyde at branden kan genantænde.