Effektiv og økonomisk brandsikring - Markedets mest enkle og sikre system til brandslukning

 
   
     
 

Brandsikring og brandslukning i industrimaskiner

Firetrace benyttes i vidt omfang i bl.a. metalindustri og træindustri over hele verden. Med Firetrace forekommer ingen fejludløsninger. Firetrace er et meget robust system, der ikke påvirkes af andet end temperaturstigninger, og derfor kun udløses i tilfælde af brand eller kraftig varmepåvirkning. Dania Brandtekniks løsninger har slukket brande i mere end 100 CNC-styrede langdrejebænke, hvor hver enkelt maskine har en værdi af ca. 1.5 millioner kroner. Heri er ikke medregnet driftstab, idet maskinerne kunne fortsætte driften efter små reparationer.

 

Firetrace brandslukningssystem installeret i CNC maskiner

Brande i industrimaskiner kan opstå hurtigt og forårsage store ødelæggelser

En varme metalspån, et værktøjsnedbrud eller en gnist af statisk elektricitet kan antænde oliebaserede metalbearbejdningsvæsker. Brandrisikoen øges, når en maskine kører uden opsyn. Oliebaserede maskinbrande producere høj varme og tyk sort røg, der kan være vanskeligt eller umuligt at kæmpe med håndholdte brandslukkere. Hvis CNC maskinen er udstyret med et aftræk har branden har potentiale til at sprede sig til bygningens struktur, hvor den kan blive livsfarlig og forårsage store ødelæggelser. Skulle bygningens sprinkleranlæg aktiveres som reaktion på en brand, kan udgifterne fra vandskader overstige udgifterne fra selve branden, og indirekte omkostninger, såsom driftstab, mistede deadlines, og mistede kunder, kan mangedoble skaderne.

Firetrace løsningen

Firetrace tilbyder en unik løsning til automatisk at beskytte CNC og EDM maskiner mod risikoen for brand. Systemet anvender en fleksible rød detektorslange, der er ført i hele brandrisikoområdet inde i maskinen. Slangen er under tryk og er designet til at briste, når den udsættes for en brands strålevarme, og udløser derefter øjeblikkelig frigivelse af brandslukningsmidlet. Firetrace registrerer og undertrykker dermed branden inde i maskinen - lige ved kilden til den voksende brand! - Den reagerer mange gange hurtigere end traditionelle brandslukningssystemer.

  • Meget pålidelig i barske miljøer - tolerant over for snavs, affald og ekstreme temperaturer.
  • Kræver ingen elektricitet og giver uafbrudt service 24/7.
  • Kan udsende lydalarm, og sende en advarsel til dit overvågningssystem.
  • Eliminerer bekymring for falsk alarm eller falsk udledning.
  • Giver øjeblikkelig brandregistrering og brandslukning.
  • Billig installation, vedligeholdelse og genopladning.

Og hvert sparet sekund hjælper med at reducere maskinens reparationsomkostninger og indtægtstab på grund af uplanlagt nedetid. Firetrace CNC og EDM systemer anvender gasformige "rene" brand slukningsmidler, der er sikre at bruge i områder, hvor der færdes mennesker. Rene midler efterlader ingen rester og kræver ingen rengøring, så nedetiden holdes på et minimum. De rene stoffer er hurtige, effektive, miljøvenlige og vil ikke skade maskiner eller forurene dyre maskinolier

 


 

Slukning af brand i CNC maskine (1) - Brande i CNC- eller EDM-maskiner kan opstå øjeblikkeligt og uden varsel. En varm metalspån, et værktøjsnedbrud, eller en gnist fra statisk elektricitet kan give anledning til omfattende og kostbare skader.

 


 

Slukning af brand i CNC maskine (2) - En Firetrace system kan monteres på stort set alle CNC eller EDM maskiner. Systemet vil automatisk registrere og slukke brande inde i maskinen før det forårsager mærkbar skader. Ved konstatering af en brand, vil Firetrace systemet udlede enten CO2 (kuldioxid) eller en "ren" slukningsmidler såsom Dupont™ FM-200 © eller 3M™ Novec™ 1230 brandsikring væske.

 


 

Slukning af brand ved EDM maskine - For EDM applikationer anbefales normalt et Firetrace Indirect High Pressure (IHP) CO2-system. Den røde detektorslange føres typisk rundt over olieledninger. Detektorslanger kan også føres til fronten af maskinen og forsynes med manuel udløsning. De store dyser leverer en stor mængde CO2 i form af en blid tåge, som ikke spreder den brændende olie.