Effektiv og økonomisk brandsikring - Markedets mest enkle og sikre system til brandslukning

 
   
     
 

Slukning af brande i landbrugsmaskiner og skovmaskiner

Firetrace automatisk brandslukning er i de senere år blevet monteret i en lang række danske landbrugsmaskiner til brandsikring af mejetærskere, finsnittere, bigballepressere, høstmaskiner og traktorer. Installationerne bliver udført i henhold til krav fra danske forsikringsselskaber og i samarbejde med disse.

 

Automatisk brandslukning i landbrugsmaskiner - Krav fra forsikring

Firetrace har på to år slukket mere end 50 brande

Firetrace er markedets mest enkle system til brandsikring og brandslukning. Systemet har således på bare to år slukket brande i mere end 50 forskellige enheder inden for skovdrift, landbrug, jernindustri, træindustri og transportsektoren alene i Danmark. Brand i to mejetærskere til en værdi af sammenlagt 5 millioner blev slukket med Firetrace automatisk brandslukning (værdien af driftstab er ikke medregnet). De brandudsatte mejetærskerne kunne efter små reparationer fortsætte driften. Brand i en skovmaskine til en værdi af 2 millioner kroner blev ligeledes slukket med Firetrace automatisk brandslukning. Når en brand er slukket med Firetrace automatisk brandslukning, er der efterfølgende generelt ingen eller kun ganske få skader på udstyret. De skader der er, er som regel begrænset til de skader, der forårsagede branden i maskineriet.

Brande i landbrugsmaskiner - årsager og virkninger

Landbruget benytter meget dyre maskiner i den stadigt mere effektive landbrugsdrift. Maskinerne kan være udsatte for uheldige effekter i arbejdsmiljøet. Over tid kan slanger blive trætte og briste, og avner kan samles i store mængder i motorrum og andre farlige områder. Varmen fra motorer og udstødningssystem kan nemt antænde den lækkende væske eller tørre materialer, og føre til en brand, der kan:

  • Beskadige eller ødelægges maskinerne.
  • Skade operatøren.
  • Sætte ild til afgrøder.
  • Forsinke høsten, og dermed resultere i tab af afgrøder.

Firetrace er en effektiv løsning, der kan slukke brande umiddelbart der, hvor de opstår - hurtigt og effektivt! Derfor er mange forsikringsselskaber begyndt at installation af automatisk brandslukning som betingelse for forsikringsdækning.

 

Firetrace brandslukning i landbrugsmaskiner

Firetrace er designet til barske miljøer

Danias løsning stoppede omgående en pludseligt opstået brand i mejetærskeren på billedet ovenfor. Skaderne blev hurtigt udbedret så maskinen hurtigt kunne komme i aktion igen uden at påføre landmanden yderligere driftstab. Firetrace automatiske brandslukningssystemer er designet specielt til de barske miljøer, som landbrugsmaskiner opererer i. Løsningen er er meget lidt påvirkelig over for vibrationer, ekstreme temperaturer og organiske materialer, som ellers kan forstyrre detektion og slukning af branden. Det friholder dog ikke landmanden fra at sørge for at overholde producentens forskrifter for rengøring.

Røde slanger registrere branden uden eltilslutning

Firetrace er en helt selvstændig enhed til registrering og slukning af brand. Systemet  kræver ingen eltilslutning, og giver automatisk 24/7 beskyttelse af landbrugsmaskiner. De installerede røde slanger er nøglen til at opdage brande, hvor de starter. Slangerne er er immun over for snavs, vibrationer og stød i forbindelse med høstprocessen. Når slangen udsættes for varme og strålingsenergi fra en brand, brister slangen aktiverer omgående brandslukningen.

Dania har 20 års erfaring med udvikling af systemer til automatisk brandsikring

Dania Brandteknik har med mere end 17 års erfaring, og har i tæt samarbejde med Firetrace International og Firetrace England fortsat udviklingen af Firetrace og automatisk brandsikring inden for landbrug, industri og transport. Dania er i dag Danmarks førende inden for Firetrace automatisk brandsikring.