Effektiv og økonomisk brandsikring - Markedets mest enkle og sikre system til brandslukning

 
   
     
 

Dania Brandteknik

 

Søren Hansen

Dania Brandteknik har specialiseret sig i udstyr og miljøvenlige produkter til brandslukning. Firmaet er ejet af Søren Hansen, som med en baggrund som maskintekniker og 27 år ved politiet etablerede firmaet i 1995.

Certificerede miljøvenlige produkter

Desværre er mange slukningsmidler, f.eks. det nu forbudte halon, skadelige for miljøet. Hos Dania Brandteknik forhandler vi udelukkende miljøvenlige produkter. Alle Dania Brandtekniks produkter til brandslukning er testet og godkendt af relevante myndigheder.

Firetrace agentur

Dania Brandteknik har agenturet i Danmark for Firetrace produkter, og har specialiseret sig inden for brandsikring og brandslukning med Firetrace i afskærmede enheder. Firmaet har arbejdet med Firetrace i siden 1995, og har oparbejdet stor erfaring gennem det tætte samarbejde med udviklingsafdelingerne i England og USA, og vi er således en del af det internationale net af Firetrace forhandlere på verdensplan.