Dania Brandteknik – Firetrace aut. detektering og punktslukning                                     

Dania Brandteknik – Firetrace aut. detektering og brandslukning

Firetrace – verdens mest effektive, enkle og robuste system til automatisk brandsikring i afskærmede/mindre lukkede rum.

Firetrace kræver ikke tilslutning til el og opererer uafhængig af strømkilder/brandcentraler m.m.

Firetrace er et pneumatisk styret system, der aktiveres ved pludseligt tryktab på detektorstrengen og virker 24/7 – 365 dage om året.

Dania Brandteknik en moderne virksomhed i konstant udvikling siden den spæde opstart i 1995 og har udviklet sig fra en enkeltmandsvirksomhed, til i dag en landsdækkende virksomhed, med afdelinger centralt beliggende ved Horsens og Roskilde.

Dania Brandteknik med Firetrace løsning sikrer en miljømæssig forsvarlig brandslukning med et minimum forbrug af slukningsmiddel, forbrug af resurser og materialer til opbygningen af brandslukningen.

Alt andet lige, også en mere sikker og økonomisk løsning til opgaverne.

Dania Brandteknik anvender kun miljømæssige godkendte produkter til brandslukning og med vores genanvendelsesprogram, sikre vi korrekt og miljømæssig bortskafning og genanvendelse af alle materialer i vores fabrikation af Firetrace.

Med en Firetrace løsning til brandsikring reduceres den miljømæssige påvirkning ved opstående brande væsentligt, idet branden stort set slukkes,  inden branden opstår.

Vi dækker hele landet med specialuddannede teknikere, fuldt udstyret servicevogne til alle typer af opgaver med installation, vedligeholdelse og service af Firetrace aut. detektering og brandslukning.

Firetrace agentur

Dania Brandteknik har siden 1995 arbejdet med og udviklet Firetrace aut. detektering og brandslukning i virksomheden og beskæftiger sig udelukkende med Firetrace produkter og sikring af mindre afskærmede enheder/lukkede rum.

Vi specialdesigner løsninger efter kundens behov, med special løsninger inden for slukningsmiddel og den tekniske løsning af opgaven.

Se mere på Anvendelse omkring de næsten uendelige muligheder, der er med Firetrace.

Dania Brandteknik ejes i dag af Linde Brandmateriel/ANSUL Europa, som er en global distributør af brandbeskyttelsesprodukter. ANSUL brandbeskyttelsesprodukter er designet og fremstillet efter de nyeste standarder og testet under kontrol af nationale og internationale uafhængige testlaboratorier og godkendelsesorganer.

ANSUL Europa er en del af det børsnoterede selskab, London Security plc.

Læs mere om Firetrace

 

Brandslukning i CNC-maskiner

Dania Brandtekniks løsninger har slukket brande i mere end 200 CNC-styrede langdrejebænke, hvor hver enkelt maskine har en anslået værdi melem 1.5 millioner kroner og op mod 3 millioner. Heri er ikke medregnet driftstab, idet maskinerne kunne fortsætte driften efter små reparationer.

Brandslukning i landbrugsmaskiner

Dania Brandteknik har efter krav fra forsikringsselskaber installeret Firetrace løsninger i mejetærskere, finsnittere, bigballepressere, høstmaskiner, traktorer m.fl. Vi er tilstede i mere end 1000 landbrug landet over