Firetrace spørgsmål og svar

Her er de mest typiske spørgsmål og svar samlet. Hvis du ikke finder svar på dit spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Kan Firetrace bruges med CO2 slukningsmiddel?

Ja – Firetrace kan bruges med alle godkendte slukningsmidler, bl.a. CO2.

Kan detektorslangen bruges som forbindelsesled til slukningsmidlet?

Ja – I Firetrace-systemet kan detektorslangen fungere både som branddetektor og forbindelsesled til slukningsmidlet.

Skal Firetrace tilsluttes en energikilde, f.eks. elektricitet?

Nej – Firetrace er et fuldstændigt uafhængigt brandsikringssystem og bruger ikke elektricitet.

Hvor lang tid kan Firetrace-systemet holde, før de enkelte dele skal udskiftes p.g.a. slid og lignende?

Hvis der ikke opstår brand, kan Firetrace-systemet holde 5-10 år uden udskiftning af enkeltdele. Typisk for ABC – Skum – Vand er der 5 års intervaller for udskiftning/trykprøvning. Ved CO2 er intervallet 10 år før trykprøvning. Der kan forekomme udskiftning af enkeltdele ved service pga. defekt/slid m.m. Vi anbefaler dog et årligt serviceeftersyn.

Hvor meget slukningsmiddel udløser Firetrace ?

Ved brand udløses den beregnede mængde slukningsmiddel og beholderen tømmes for slukningsmiddel. Anlægget kan ikke stoppes, når først det er udløst.

Hvor følsom er detektorslangen?

Detektorslangen er meget robust. Den brister kun ved høje temperaturpåvirkninger, ca. 110-120°. Den kan holde til stort set alle påvirkninger, altså bortset fra høj varme.

Hvor lang tid tager det for detektorslangen at briste?

Det kommer an på størrelsen af evt. flamme eller afstand til denne. Eksempel: Ved 5 cm afstand til en tændstikflamme brister detektorslangen efter 2-4 sekunders påvirkning.

Påvirker olie, benzin og andet brændstof detektorslangen?

Nej. Kun temperaturer over 110-120° påvirker detektorslangen.

Kan Firetrace-systemet kombineres med en kontakt til udløsning af en alarm?

Ja. Firetrace kan kombineres med forskellige typer kontakter til f.eks. visuel / akustisk alarm eller slukning af anlæg.

Hvad er maksimallængden for detektorslangen?

Det afhænger af typen af anlæg der anvendes. Ved direkte anlæg max. 7 – 10 meter, ved indirekte anlæg op til 25 meter, men vi finder altid en teknisk løsning på dette spørgsmål også.

Skal Firetrace detektorslangen udskiftes eller repareres efter brand?

Ja! Detektorslangen skal som hovedregel altid udskiftes efter brand.

Hvad er maksimumtemperatur / arbejdstemperatur uden risiko for udløsning af brandslukningen?

Det afhænger af tryk og slukningsmiddel. Som tommelfingerregel ikke over 80°, men hvis du har brug for en højere arbejdstemperatur, finder vi en kombinationsløsning til dig.

Hvor meget vedligeholdelse kræver Firetrace?

Firetrace kræver stort set ingen vedligeholdelse. Vi anbefaler dog et serviceeftersyn én gang om året. Vi anbefaler regelmæssige tjek på anlæggets manometeret løbende for at føle dig helt sikker.

Kan evt. tryktab i detektorslangen genoprettes?

Ja, det kan det sagtens. Firetrace-detektorslangen taber normalt ikke tryk, undtagen ved høje temperaturer (altså brand), så det behøver du slet ikke at bekymre dig over.

Kan man bruge et stykke almindelig plastikslange i stedet for den originale detektorslange?

Nej, under ingen omstændigheder! Firetrace-detektorslangen er selve grundprincippet i Firetrace Brandsikring. Den er specialfremstillet af et polymermateriale, der kun påvirkes af høje temperaturer. Firetrace virker simpelthen ikke som brandsikring uden detektorslangen.

Er der lavet forsøg med andre typer plastikslanger?

Ja, mange hundrede. Men kun det specielle polymermateriale i Firetrace-detektorslangen virkede efter hensigten, altså som brandsikring.

Hvilke slukningsmidler bruges i Firetrace-systemet?

Alle kendte slukningsmidler på markedet kan bruges.