Slukning af brande i landbrugsmaskiner og skovmaskiner

Firetrace automatisk brandslukning er i de senere år blevet monteret i en lang række danske landbrugsmaskiner til brandsikring af mejetærskere, finsnittere, bigballepressere, høstmaskiner og traktorer.

Firetrace har gennem de sidste 5 år slukket mere end 50 brande inden for landbrugssektoren

Firetrace er markedets mest enkle system til brandsikring og brandslukning. Systemet har slukket brande i mere end 500 forskellige enheder inden for skovdrift, landbrug, jernindustri, træindustri og transportsektoren alene i Danmark.

Brand i mejetærskere i 2021 til en værdi af sammenlagt 10 millioner blev slukket med Firetrace automatisk brandslukning (værdien af driftstab er ikke medregnet). De brandudsatte mejetærskerne kunne efter små reparationer fortsætte driften. Når en brand er slukket med Firetrace automatisk brandslukning, er der efterfølgende generelt ingen eller kun ganske få skader på udstyret. De skader der er, er som regel begrænset til de skader, der forårsagede branden i maskineriet.

Brande i landbrugsmaskiner – årsager og virkninger

Landbruget benytter meget dyre maskiner i den stadigt mere effektive landbrugsdrift. Disse maskiner er udsat for stort set alt, til at kunne starte en brand. Varmen fra motorer og udstødningssystem kan nemt antænde opsamlet støv, halmrester, evt. udsivende væsker, friktionsvarme m.m. og starte en  større til en brand, der kan:

Firetrace er en effektiv løsning, der kan slukke brande umiddelbart der, hvor de opstår – hurtigt og effektivt! Derfor er mange forsikringsselskaber begyndt at kræve installation af automatisk brandslukning som betingelse for forsikringsdækning.

Firetrace er designet til barske miljøer

Firetrace kan holde til næsten alt og er upåvirket overfor støv, olie, ventilation, rystelser m.m.,

Firetrace detektorslanger registrerer branden uden behov for eltilslutning

Firetrace er en selvstændig enhed til registrering og slukning af brand. Systemet  kræver ingen eltilslutning, og giver automatisk 24/7 beskyttelse af landbrugsmaskiner. De installerede røde slanger er nøglen til at opdage brande, hvor de starter.  Når slangen udsættes for varme og strålingsenergi fra en brand, brister slangen aktiverer omgående brandslukningen. Dania Brandtekniks løsning til disse maskiner er typisk en 2 i 1 løsning, hvor Firetrace slukker branden og udløser slukningsmidlet præcis der, hvor branden er startet. Der er jo ligesom ingen grund til at lede slukningsmiddel ud nede på siden af maskinen, hvis det er i motorrummet branden er opstået.

Dania har 20 års erfaring med udvikling af systemer til automatisk brandsikring

Dania Brandteknik har med mere end 20 års erfaring, og har i tæt samarbejde med Firetrace i England fortsat udviklingen af Firetrace og automatisk brandsikring inden for landbrug, industri og transport. Dania er i dag Danmarks førende inden for Firetrace automatisk brandsikring.