Firetrace sikrer passiv brandslukning i motorrum i 1.500 busser i Danmark

Firetrace er indtil nu installeret i mere end 1.500 busser i Danmark og 10.000 busser i England, og der kommer flere til hver eneste måned.

Brande i busser opstår hyppigt

En brand i en bus er en meget alvorlige hændelser, der sætter liv og ejendom i fare. Undersøgelser viser, at helt op til en ud af hundrede busser vil opleve en brand i løbet af et år. Mere end 84 procent af disse brande er resultatet af mekanisk eller elektrisk eller funktionssvigt i motor eller transmission med brandfarlige væsker eller elektriske fejl nævnt som den hyppigste årsag. Risikoområder er

Firetrace tilbyder en unik tilgang til beskyttelsen af mange af brandudsatte områder i busser. Firetrace brandslukningssystemer registrerer brand ved hjælp af en unik rød detektorslange. Denne varmefølsomme polymerslange er under tryk, og reagerer på varme og strålende energi af brand ved sprængning, hvilket øjeblikkeligt frigiver brandslukningsmidlet.

 

Brandslukning i motorrum testet af RISE i Sverige, og certificeret til UNECE regulation R107

Testen udføres med alle tænkelige forhindringer og presser Firetrace systemet og anvendelsen af slukningsmiddel til det yderste. Der er f.eks. en 2 minnutters “preburn” tid, hvor branden skal have lov til at udvikle sig voldsomt. Dette vil ikke være tidshorisonten i en normal brand i et motorrum, her vil Firetrace blive aktiveret inden for ca. 7 – 10 skunder og slukningsmidlet aktiveret ud i motorrummet. Ved at opdage og slukke branden i allertidligste stadie, forhinders spredning af branden, personfare undgås, miljømæssig påvirkning er minimal og skaderne på bussen begrænset til et minimum.