Brandsikring og brandslukning i industrimaskiner

Firetrace benyttes i vidt omfang i bl.a. metalindustri og træindustri over hele verden. Med Firetrace forekommer ingen fejludløsninger.

Firetrace er et meget robust system, der ikke påvirkes af andet end temperaturstigninger, og derfor kun udløses i tilfælde af brand eller kraftig varmepåvirkning.

Brande i industrimaskiner kan opstå hurtigt og forårsage store ødelæggelser

Dania Brandtekniks løsninger har slukket brande i mere end 100 CNC-styrede langdrejebænke, hvor hver enkelt maskine har en værdi af ca. 1.5 millioner kroner. Heri er ikke medregnet driftstab, idet maskinerne kunne fortsætte driften efter små reparationer.

En varm metalspån, et værktøjsnedbrud eller en gnist kan antænde oliebaserede metalbearbejdningsvæsker. Brandrisikoen øges, når en maskine kører uden opsyn. Oliebaserede maskinbrande producere høj varme og tyk sort røg, der kan være vanskeligt eller umuligt at kæmpe med håndholdte brandslukkere. Hvis CNC maskinen er udstyret med et aftræk har branden har potentiale til at sprede sig til bygningens struktur, hvor den kan forårsage store ødelæggelser. Skulle bygningens sprinkleranlæg aktiveres som reaktion på en brand, kan udgifterne fra vandskader overstige udgifterne fra selve branden, og indirekte omkostninger, såsom driftstab, mistede deadlines, og mistede kunder, kan mangedoble skaderne.

Firetrace løsningen

Firetrace tilbyder en unik løsning til automatisk at beskytte CNC og EDM maskiner mod risikoen for brand. Systemet anvender en fleksible rød detektorslange, der er ført i hele brandrisikoområdet inde i maskinen. Slangen er under tryk og er designet til at briste, når den udsættes for en brands strålevarme, og udløser derefter øjeblikkelig frigivelse af slukningsmidlet. Firetrace registrerer og slukker dermed branden inde i maskinen – brandslukning lokalt og ikke globalt – lige ved kilden til den voksende brand! – Reaktionstiden er typisk 7 – 10 sekunder fra registrering af kraftig varme/flammepåvirkning.

Og hvert sparet sekund hjælper med at reducere maskinens reparationsomkostninger og indtægtstab på grund af deriftstop. Firetrace CNC og EDM systemer anvender typisk CO2 som slukningsmiddel. CO2 efterlader ingen rester og kræver ingen rengøring, så driftsstop holdes på et minimum. CO2 er hurtigt, effektivt, miljøvenligt og vil ikke skade maskinerne.

Slukning af brand i CNC maskine (1) – Brande i CNC- eller EDM-maskiner kan opstå øjeblikkeligt og uden varsel. En varm metalspån, et værktøjsnedbrud, eller en gnist kan give anledning til omfattende og kostbare skader.

Slukning af brand i CNC maskine (2) – En Firetrace system kan monteres på stort set alle CNC eller EDM maskiner. Systemet vil automatisk registrere og slukke brande inde i maskinen før det forårsager mærkbar skader. Ved konstatering af en brand, vil Firetrace systemet udlede rent slukningsmiddel.

Slukning af brand ved EDM maskine – For EDM applikationer anbefales normalt et Firetrace Indirect High Pressure (IHP) CO2-system. Den røde detektorslange føres typisk rundt i bearbejdningsrummet og i udsugning/ventilation. Firetrace kan ligeledes tilkobles manuel udløsning, sådan at operatøren kan manuelt aktivere brandslukningen.