Dania Brandteknik – Firetrace agentur

Dania Brandteknik har agenturet for Firetrace produkterne i Danmark via Firetrace i England, hvor opfinderen Dave Melton, har videreudviklet ventiler og løsninger, sådan at Dania Brandteknik i dag er på forkant med de mest effektive, enkle og robuste løsninger.

Dania Brandteknik udfører opgaver med special designede ventiler, sådan at vi kan tilbyde løsning til stort set alle typer af tekniske installationer, af enhver type af maskine inden for alle former for industri i Danmark.

Dania Brandteknik kan med vores specialdesignede ventiler sikre, at der kun ledes slukningsmiddel ud præcis der, hvor branden er startet og hvor slukningsmidlet skal anvendes.

Vores ventiler kan anvendes som kombinerede ventiler til direkte slukning gennem detektorsystemet, eller hvor detektorsystemet aktivere ventilen til slukningsmiddel gennem centralt placeret dyser. En to i en løsning der anvendes til bla. Mejetærskere, halmoprivere og meget andet.

Dette sikrer en miljømæssig forsvarlig slukning med et minimum forbrug af slukningsmiddel, forbrug af resurser og materialer til opbygningen af brandslukningen.

Alt andet lige, også en mere sikker og økonomisk løsning til opgaverne.

Dania Brandteknik anvender kun miljømæssige godkendte produkter til brandslukning og med vores genanvendelsesprogram, sikre vi korrekt og miljømæssig bortskafning og genanvendelse af alle materialer i vores fabrikation af Firetrace.

Med en Firetrace løsning til brandsikring reduceres den miljømæssige påvirkning ved opstående brande væsentligt, idet branden stort set slukkes inden den opstår.