3M Novec™ brandslukningsmiddel – ideelt til motorrum i mindre både, it og elektronik.

Dania Brandteknik forhandler 3M’s brandslukningsmiddel Novec™ 1230. Novec er en klar og farveløs væske med en svag lugt, der antager væskeform ved stuetemperatur. Novec™ er hverken korrosiv, elektrisk ledende eller giftig, og er derfor ideel til rum med it og elektronik.

Dania installerer ikke selv Novec-baserede anlæg, men vi har mulighed for at efterfylde på trykflasker til alle Novec-anlæg. Kontakt os for nærmere aftale. 

Novec brandslukningsmiddel har ingen effekt på den menneskelige organisme

Novec™ brandslukningsmiddel kræver en meget lav koncentration, som ikke har målbare virkninger på den menneskelige organisme. NOAL-værdien for Novec™ 1230 (No Observable Adverse Effect Level) – den højeste koncentration uden effekt på mennesker – er på 10%.

Sammenlignet med tilsvarende slukningsmidler har Novec™ den højeste sikkerhedsmargin overhovedet. Dette betyder, at mængden af slukningsmidlet i et rum kan øges væsentligt ud over det som er nødvendigt for selve brandslukningen, uden at det får en målbar effekt på den menneskelige organisme.

Som eksempel kan nævnes at med minimum tilsætning af Novec™, 5,2 %, er NOAL-værdien 10%. Her er sikkerhedsmarginen 92 % over den faktisk anvendte mængde.

Sådan virker Novec – En erstatning for Halon

Novec™ antager gasform ved temperatur på over 49 grader celsius. Slukningsprincippet er en neutralisering af katalysatoren (antikatalytisk), samme princip som det ikke længere lovlige brandslukningsmiddel Halon.

Miljømæssig information

I dag lægges der stor vægt på de miljømæssige konsekvenser af udslip af brandslukningsgasser. De fleste haloner er i dag ulovlige i EU, og vil inden for den nærmeste fremtid også blive ulovliggjort i resten af verden. Novec™ er på alle områder et bedre brandslukningsmiddel end haloner.

Novec™ 1230

Halon 1301

Slukningsmidlet HALON 1301 er nu forbudt i Danmark, da nedbrydningstiden er over 2.500 år, og produktet således er meget miljøskadeligt. Forsikringsbranchen anbefaler derfor i stedet Firetrace i kombination med et miljøvenligt slukningsmiddel.

Novec er et internationalt godkendt brandslukningsmiddel

Novec™ er godkendt af IMO, International Marine Organisation, LPCB i England og af Norsk Veritas. Lloyds, Englands toneangivende forsikringsselskab, forventes inden for kort tid at godkende Novec™